Plastové revizní šachty a uliční vpusti

Revizní a čistící šachty DN 315 a DN 400

Šachty DN 600 - 1000

Plastová uliční vpusť RAINSPOT 500x500 - alternativa k betonu