Plastové revizní šachty a uliční vpusti

    Revizní a čistící šachty DN 315 a DN 400

    Šachty DN 600 - 1000

    Plastová uliční vpusť RAINSPOT 500x500 - alternativa k betonu