Kanalizační poklopy a mříže

  Definice tříd zatížení podle ČSN EN 1433

   

  Třída A 15
  dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty

   

  Třída B 125
  chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy

   

  Třída C 250
  chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny
   

   

  Třída D 400
  jízdní pruhy ulic, chodníky, parkoviště a podobně využívané plochy

   

  Třída E 600
  neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích

   

  Třída F 900
  zvláštní plochy, např. letištní plochy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kruhové poklopy z tvárné litiny

  Kruhové poklopy ze šedé litiny s betonovou výplní

  Čtvercové poklopy z tvárné litiny

  Poklopy z polyuretanu vodotěsné, plynotěsné

  Poklopy pro zadláždění

  Poklopy z kompozitního materiálu

  Mříže ze šedé litiny s betonem

  Mříže z tvárné litiny Odvodňovací žlaby Plastové mříže