Drenáže a drenážní šachty

    Drenážní systémy se využívají k plošnému odvodnění v zemědělství, k odvodnění sportovišť, při tvorbě zahrad a krajiny, k ochraně stavebních objektů proti vlhkosti apod.

    EURODRAIN, RAUDREN jsou ohebné drenážní trubky zvlněné uvnitř i vně z PVC-U nebo PP s trapézovým profilem; otvory pro průsak vody jsou umístěny v drážkách vln. Spolehlivost drenáže zajišťují proplachovací, kontrolní a sběrné šachty.