Betonové trouby, revizní šachty a uliční vpusti

Betonové a železobetonové trouby

Betonové a železobetonové trouby jsou vhodné pro všechna potrubí na odpadní vody, tzn. běžné komunální a dešťové vody

 • odolnost vůči korozi
 • vodotěsnost trub a jejich pryžových spojů napevno zabudovaných do hrdel při výrobě
 • stabilita tvaru a rozměru
 • vysoká úložná stabilita a stabilita proti vztlaku spodní vody
 • odolnost proti nárazům a úderům
 • životnost 50 až 80 let
 • ekologický produkt

 

Betonové revizní šachty

Ke stavbě vodotěsných šachet pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi se používají prefabrikáty kruhového tvaru z betonu a železobetonu opatřené hrdlem. Vstupní šachty na stokové síti umožňují vstup do kanalizačního systému při revizích, údržbě a čištění. Současně slouží i pro dopravu vytěženého materiálu a jako větrací otvory. Ve vstupních šachtách může být změněn profil, sklon a směr kanalizační stoky. Šachty slouží k připojení kanalizačních trub betonových, železobetonových, sklolaminátových, PVC, kameninových , PEHD i PP vnitřních průměrů 150-1200 mm.

 • Systém betonových revizních šachet je tvořen těmito základními stavebními prvky:
 • šachtové dno

 • skruž se stupadly
 • přechodová skruž (kónus), příp. zákrytová deska
 • vyrovnávací prstenec
 • poklop

 

Betonové uliční vpusti

Uliční vpusti jsou objekty sloužící k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostanství do stokové sítě. Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukcí stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 450 mm s možným napojením potrubí DN 150 a 200 mm. Sestavená vpusť je samonosná.

Systém betonových uličních vpustí je tvořen následujícími stavebními prvky:

 • dno s výtokem, dno s kalovou prohlubní sifon (zápachová uzávěrka)
 • skruž středová, horní, příp. s otvorem
 • přechodová skruž
 • vyrovnávací prstenec
 • uliční mříž s rámem

 


KANALIZAČNÍ KAMENINA

Kamenina je keramický materiál vyrobený z přírodního jílu, šamotu a vody; na povrchu je většinou opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou.

 • přírodní ekologicky nezávadný a recyklovatelný materiál
 • vysoká životnost - více než 100 let
 • vysoká mechanická pevnost neměnná s časem
 • odolnost vůči otěru, chemická odolnost, odolnost vůči změnám teploty
 • vynikající hydraulické vlastnosti díky hladkosti sklovité vnitřní glazury
 • těsnost a nepropustnost ochranného hrdlového spoje
 • odolnost vůči vysokotlakému čištění