Betonové trouby, revizní šachty a uliční vpusti

  Betonové a železobetonové trouby

  Betonové a železobetonové trouby jsou vhodné pro všechna potrubí na odpadní vody, tzn. běžné komunální a dešťové vody

  • odolnost vůči korozi
  • vodotěsnost trub a jejich pryžových spojů napevno zabudovaných do hrdel při výrobě
  • stabilita tvaru a rozměru
  • vysoká úložná stabilita a stabilita proti vztlaku spodní vody
  • odolnost proti nárazům a úderům
  • životnost 50 až 80 let
  • ekologický produkt

   

  Betonové revizní šachty

  Ke stavbě vodotěsných šachet pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi se používají prefabrikáty kruhového tvaru z betonu a železobetonu opatřené hrdlem. Vstupní šachty na stokové síti umožňují vstup do kanalizačního systému při revizích, údržbě a čištění. Současně slouží i pro dopravu vytěženého materiálu a jako větrací otvory. Ve vstupních šachtách může být změněn profil, sklon a směr kanalizační stoky. Šachty slouží k připojení kanalizačních trub betonových, železobetonových, sklolaminátových, PVC, kameninových , PEHD i PP vnitřních průměrů 150-1200 mm.

  • Systém betonových revizních šachet je tvořen těmito základními stavebními prvky:
  • šachtové dno

  • skruž se stupadly
  • přechodová skruž (kónus), příp. zákrytová deska
  • vyrovnávací prstenec
  • poklop

   

  Betonové uliční vpusti

  Uliční vpusti jsou objekty sloužící k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostanství do stokové sítě. Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukcí stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 450 mm s možným napojením potrubí DN 150 a 200 mm. Sestavená vpusť je samonosná.

  Systém betonových uličních vpustí je tvořen následujícími stavebními prvky:

  • dno s výtokem, dno s kalovou prohlubní sifon (zápachová uzávěrka)
  • skruž středová, horní, příp. s otvorem
  • přechodová skruž
  • vyrovnávací prstenec
  • uliční mříž s rámem

   


  KANALIZAČNÍ KAMENINA

  Kamenina je keramický materiál vyrobený z přírodního jílu, šamotu a vody; na povrchu je většinou opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou.

  • přírodní ekologicky nezávadný a recyklovatelný materiál
  • vysoká životnost - více než 100 let
  • vysoká mechanická pevnost neměnná s časem
  • odolnost vůči otěru, chemická odolnost, odolnost vůči změnám teploty
  • vynikající hydraulické vlastnosti díky hladkosti sklovité vnitřní glazury
  • těsnost a nepropustnost ochranného hrdlového spoje
  • odolnost vůči vysokotlakému čištění