Potrubí a tvarovky PE


    Potrubí a tvarovky PE

    Vodovodní trubky z PE 100, PE 80

    Tlakové roury a tvarovky z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) PE 80 a PE 100 se používají pro veřejné, průmyslové i soukromé zásobování studenou pitnou vodou do 20°C v tlakových řadách PN 10 až PN 16. Potrubí je vhodné i pro výměníky tepelných čerpadel. Trubky mohou být rovněž použity pro stavbu tlakových a podtlakových kanalizačních vedení. Barva trubky je černá, barva trubního pruhu pro vodovod modrá, pro kanalizace hnědá.

    Trouby se spojují svařováním na tupo, elektrotvarovkami nebo mechanickými tvarovkami.

    Vodovodní trubky z PE 100 RC

    Trubky jsou jednovrstvé, homogenní a v celém průřezu z materiálu PE 100RC (Resistant to Crack ), který se vyznačuje zvýšenou odolností vůči bodovému zatížení a je tudíž vysoce odolný šíření únavových trhlin. Je dovoleno použití obsypu bez omezení velikosti zrna (bezpísková pokládka). Trubky jsou černé, s dvojitými pruhy v barvě příslušné dopravovanému médiu (voda – modrá, tlaková a podtlaková kanalizace - hnědá).


    Vícevrstvé a opláštěné trubky

    SUPERtwin - trubka pro tlakové a podtlakové aplikace z materiálu PE100RC. Dvě neoddělitelné vrstvy RC materiálu s odlišnou barvou - pro vodu je vnější vrstva RC modrá, pro tlakovou a podtlakovou kanalizaci hnědá, vnitřní vrstva RC je černá. Vnější vrstva má tloušťku 1/10 celkové tloušťky stěny.

    SAFETECH RC z PE100 RC – trubky s vnější barevnou 10% vrstvou pro snadnou identifikaci poškození. Modré potrubí pro vodovody, zelené pro kanalizace. Pokládka potrubí bez použití pískového lože a bezvýkopové technologie mimo berstling.

    EXTRA COAT

    je koextrudované třívrstvé potrubí s vnější a vnitřní ochranou vrstvou z materiálu PE100RC. Tlaková třída: PN10/PN16 . Pokládka: bezvýkopová pokládka a sanace; otevřená pokládka bez pískového lože; relining; frézování; pluhování; řízené vrtání třída těžitelnosti hornin R6-R2 dle ČSN 736133

    ROBUST SUPERpipe

    jsou trubky z PE100 RC s ochrannou vrstvou z minerálně vyztuženého polypropylénu, které ulehčuje zatahování trub a zároveň jim poskytuje velmi účinnou ochranu proti poškození. Barva opláštění odpovídá dopravovanému médiu (voda – modrá, tlaková a podtlaková kanalizace - hnědá). Tloušťka opláštění je min. 1,7 mm. Integrovaný je měděný detekční vodič. Trubky ROBUST SUPERpipe lze použít pro zeminy bez omezení, jsou vhodné pro bezvýkopové technologie.

     

    MDPE VODOVODNÍ POTRUBÍ , MECHANICKÉ A MOSAZNÉ SPOJKY

    Dvouvrstvé trubky ze středněhustotního polyetylenu MDPE PE 80 PN 12,5 jsou určeny především pro domovní přípojky, menší hlavní řády, sací potrubí, připojování čerpadel, zavlažování a kapkové závlahy. Oproti trubkám z vysokohustotního polyetylénu PE-HD se vyznačují větší ohebností, a to i při nízkých teplotách. Mají však nižší odolnost proti přetlaku, zejména při vyšší teplotě.

    Dodávají se v průměrech 20 - 63 mm; jsou vinuté v balení 200 m (d 20 mm), 100 m (d 25-40 mm), případně 50 m (d 50-63 mm). Vyrábějí se v černé barvě, na povrchu jsou značeny modrými pruhy.

    Spojují se mechanickými tvarovkami z mosazi nebo polypropylenu, svařováním na tupo nebo elektrotvarovkami.

     
     

    PVC VODOVODNÍ POTRUBÍ A TVAROVKY

    Tlakové potrubní systémy jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (označováno jako tvrdé PVC, neměkčené PVC, PVC-U) , jsou vhodné k přepravě pitné vody ve veřejném, průmyslovém i soukromém zásobování vodou v tlakových řadách PN 10 až PN 20.

    Systém se skládá z hrdlových trub a sortimentu hrdlových/přírubových tvarovek. Hrdlovým spoj je opatřen těsnícím kroužkem z elastomeru.