O nás

Prodej materiálu pro výstavbu, rekonstrukce a opravy kanalizačních sítí, vodovodních sítí, odvodňovacích systémů, vnitřních vodovodních a odpadních systémů

 

Společnost AQUASERVIS Mělník s.r.o. navazuje na činnost firmy Hana Přibylová - AQUASERVIS, která byla založena v roce 1991 jako velkoobchod a specializovaný maloobchod zabývající se prodejem materiálů pro výstavbu, rekonstrukce a opravy kanalizačních a vodovodních sítí, odvodňovacích systémů, vnitřních odpadních a vodovodních systémů.

Od doby svého vzniku si naše společnost vytvořila síť stabilních odběratelů a zároveň kvalitní vztahy se svými hlavními dodavateli - OSMA, WAVIN, CS-BETON PREFA, PIPELIFE, NICOLL, DYKA, HAWLE, AVK VOD-KA, ELMO-PLAST, LUNA PLAST , BOCR, STP FITTINGS, MB-SVING, KASI, TITAN METALPLAST, SAINT GOBAIN PAM, DUKTUS, SENSUS, GABEX, ALCAPLAST, HEGLER, ACO, REXCOM, STORA, ABPLAST, BG-Graspointner CZ aj. renomovanými výrobci.

Cílem naší společnosti je maximální uspokojení potřeb zákazníků zabezpečované zkušenými pracovníky, za zajímavé ceny, v krátkých dodacích lhůtách s operativním přístupem; v ucelených zakázkách za exkluzivních podmínek. K tomu nemalou měrou přispívá i vlastní doprava.

Veškeré dodávané zboží je certifikováno v ČR; součástí dodávky materiálu je Prohlášení o vlastnostech.

Svým zákazníkům rovněž zabezpečujeme technický poradenský servis, havarijní výdej mimo pracovní dobu a nabízíme různá školení a exkurze do výrobních závodů našich dodavatelů.

 

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO ZÁKAZNÍKY

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“)

 

Identifikace správce:

- AQUASERVIS Mělník s.r.o., IČ: 26740273, se sídlem K Přívozu 3371, Mělník, PSČ 27601, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 90793, kontaktní údaje: www.aquaservis-mk.cz, e-mail: info@aquaservis-mk.cz (dále jen „obchodník)

 

Zpracovávané údaje, příjemci údajů:

- identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ) a kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu) a o odebraném zboží či využitých službách, včetně shora uvedených údajů o Vašem zástupci či pověřeném zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě.

- osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vašich (obchodních) zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků a též z listin a komunikace předložené či doručené obchodníkovi

- aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich (obchodních) zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků

-  údaje mohou být předávány orgánům veřejné správy, příp. dalším subjektům dle platné legislativy

 

Forma, účel, právní základ a doba zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovávány formou (a zároveň za účelem) evidence smluv a účetních dokladů po dobu vyplývající z platné legislativy, resp. po dobu trvání obchodní spolupráce.

 

Informace o právech subjektů údajů:

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte právo na:

- přístup k osobním údajům,

- opravu nebo výmaz osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu zpracování,

- odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu zpracování,

- omezení zpracování osobních údajů,

- přenositelnost osobních údajů,

- podání stížnosti proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.